Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 220-МИ
Ружинци, 02.02.2016

ОТНОСНО: Писма от Димитринка Гергова – Председател на Общински съвет - Ружинци

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РУЖИНЦИ

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 220-МИ

Ружинци, 02.02.2016 г.

 

 

           Относно: Писма от Димитринка Гергова – Председател на Общински съвет - Ружинци

 

Постъпили са писма с вх. № 58/01.02.2016 г. и № 59/01.02.2016 г.  по описа на ОИК – Ружинци от Димитринка Гергова – Председател на Общински съвет – Ружинци. В писмата се твърди, че общинския съветник от партия БСП Венцислав Томов Ванков, не е уведомил писмено председателя на Общински съвет - Ружинци за отсъствието си и не е присъствал на четири поредни заседания, които са проведени на 04.12.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г. и 14.01.2016 г. Към писмата са приложени заверени копия от присъствените листи  за проведените заседания на Общински съвет - Ружинци на 04.12.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г. и 14.01.2016 г.; Препис-извлечение от протоколи с № 3/04.12.2015 г., 4/14.12.2015 г., 5/29.12.2015 г. и 6/14.01.2016 г. на Общински съвет Ружинци; Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ружинци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; извлечение от страницата на Община Ружинци, от което е видно датите на заседанията на постоянните комисии и заседанията на Общински съвет Ружинци. Иска се ОИК – Ружинци да приложи разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА.

 

ОИК – Ружинци след като се запозна с писмата и приложенията към тях, намира че по отношение на Венцислав Томов Ванков – общински съветник от партия БСП, следва да се приложи разпоредбата на чл. 30, ал. 6, изр. първо от ЗМСМА и на същия да бъде изпратено уведомление за постъпилите писма, ведно с приложенията към тях, с указание, че може да направи писмени възражения пред ОИК - Ружинци в тридневен срок от получаване на уведомлението.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 1 от ИК, във вр. с чл. 30, ал. 6, изр. първо от ЗМСМА, ОИК – Ружинци

 

 

РЕШИ:

    

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ УВЕДОМЛЕНИЕ на Венцислав Томов Ванков – общински съветник от партия БСП, за постъпили писма с вх. № 58/01.02.2016 г. и № 59/01.02.2016 г. по описа на ОИК – Ружинци от Димитринка Гергова – Председател на Общински съвет – Ружинци, ведно с копие от същите и приложенията към тях, с указание, че може да направи писмени възражения пред ОИК - Ружинци, в тридневен срок от получаване на уведомлението.

           

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия

 

Копие от решението да се приложи към уведомлението до Венцислав Томов Ванков – общински съветник от партия БСП.                                                                           

 

 

 

 

                                                                           Председател: ...........................

                                                                                                   /Петя Борисова/

                                                             

     Член: .................................

                                                                                                            /Георги Димитров/

 

 

 

 

Решението обявено на ............. 2016 год. в ...............часа

 

 1. ……………………. 2. …………………….

 

 

Решението свалено на ............. 2016 год. в ...............часа

 

 1. ……………………. 2. …………………….

 

Председател: Петя Иванова Борисова

Секретар: Надежда Веселинова Миленова

* Публикувано на 03.02.2016 в 13:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 223-МИ / 17.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 222-МИ / 06.04.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 221-МИ / 06.04.2016

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия по чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс

всички решения