02.11.2015

Съобщение

ЗАТВОРЕНО

20.10.2015

Съобщение

16.10.2015

Съобщение

ГРАФИК НА АВТОБУСИТЕ ПРЕВОЗВАЩИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ДАТА 19.10.2015г.

 

ДИНКОВО – 9 ч.

 

ТОПОЛОВЕЦ – 9:10 ч.

 

ДРЕНОВЕЦ- 9:15 ч.   КМЕТСТВО

 

ЧОРЛЕВО- 9:20 ч. ЧИТАЛИЩЕ

 

БЕЛО ПОЛЕ – 9:35 ч.

 

ДРАЖИНЦИ – 9:45 ч.

 

ГЮГИЧ – 9 ч.

 

ЧЕРНО ПОЛЕ – 9:20 ч.

 

ПЛЕШИВЕЦ – 9:40 ч.

 

 

16.10.2015

Съобщение

На 18.10.2015г. от 9,30ч. ще се проведе общо събрание на ОИК - Ружинци.

16.10.2015

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК КЪМ ОБЩИНА РУЖИНЦИ

за предстоящите местни избори и национален референдум,

които ще се проведат на 25.10.2015г.

 

 

 

         На 19.10.2015г. от 10.00ч. в малкия салон на Читалище „Христо Ботев 1898” с.Ружинци ще се проведе обучение на членовете на СИК за предстоящите местни избори и национален референдум.

         Участието на членовете на СИК е задължително.

         Извозването на членовете на СИК от съответното населено място до с.Ружинци е осигурено с любезното съдействие на Община Ружинци. Председателите на СИК да се обадят в Община Ружинци за уточняване на  час, в който да бъдат взети членовете на съответния СИК и превозени до Читалище „Христо Ботев 1898” с.Ружинци на 19.10.2015г. до 9.50ч.

 

 

                            Председател ОИК – Ружинци: Ваня Василева

 

16.10.2015

Съобщение

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 14 октомври 2015 г., на интернет страницата на съответната община кметът на общината публикува списъка на заличените лица. Списъкът се обявява и на видно и достъпно място в съответната община.
Всяко лице може да прави справка в списъка. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.
04.10.2015

Съобщение

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия - Ружинци до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
27.09.2015

Съобщение

ОИК - Ружинци уведомява, че съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - гр. Белоградчик, следва да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в СИК да уведомят Дирекция „Бюро по труда” - гр. Видин за промяната в декларираните от тях обстоятелства. При неизпълнение на това задължение, регистрацията на членовете на СИК ще бъде прекратена на основание чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта.

25.09.2015

Съобщение

ДЕЖУРСТВА:

СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН ОИК-РУЖИНЦИ-093242398

-25.09.2015-

ЦВЕТАН НИКОЛОВ-0886752662

ВАНЬО ГЕОРГИЕВ -0885572128

-26.09.2015-

НИКОЛАЙ ЦАНОВ – 0898291477

ВАНЬО ГЕОРГИЕВ – 0885572128

-27.09.2015-

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - 0882140278

ЦВЕТАН НИКОЛОВ – 0886752662

-28.09.2015-

САШО ГЕОРГИЕВ – 0878460833

НИКОЛАЙ ЦАНОВ – 0898291477

-29.09.2015-

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОИК-РУЖИНЦИ

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 223-МИ / 17.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 222-МИ / 06.04.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 221-МИ / 06.04.2016

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия по чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс

всички решения