Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Ружинци, 30.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на тираж и образци на бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУЖИНЦИ

РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Ружинци, 30.10.2019г.

 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на тираж и образци на бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Ружинци  

РЕШИ:

 

1.УТВЪРЖДАВА образци на бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019г., както следва:

1.Бюлетина за гласуване за кмет на кметство с.Бело поле – 700 броя

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Ружинци и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          СЕКРЕТАР:

/В. Розалинова/                                                /В.Цветанова/

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

Председател: Виктория Станимирова Розалинова

За секретар: Виолета Цветанова Младенова

* Публикувано на 30.10.2019 в 09:31 часа

Календар

Решения

  • № 110-МИ / 20.12.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения