Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Ружинци, 20.12.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУЖИНЦИ

 

РЕШЕНИЕ

№ 110 – МИ

Ружинци, 20.12.2021г.

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и т. 24, във вр. със заявление вх. № 167/01.12.2021г. по чл. 30, ал. 7, във връзка с ал. 4, т. 3 от ЗМСМА и т.1, б. "в" от Решение № 1685-МИ/20.11.2019г. на ЦИК

В ОИК Ружинци е постъпило заявление с вх. № 167/01.12.2021г. от общинския съветник и Председател на общински съвет Ружинци Димитринка Кирилова Гергова, с което на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА е заявила желанието си за предсрочно прекратяване на мандата и пълномощията ѝ като общински съветник в Общински съвет Ружинци, като е подала оставка.

На горепосочените правни основания ОИК Ружинци

Р Е Ш И :

 1. Предсрочно прекратява пълномощията на общинския съветник Димитринка

Кирилова Гергова от листата на ПП ГЕРБ, поради подадена оставка. Анулира издаденото удостоверение за избран на общинския съветник Димитринка Кирилова Гергова от листата на ПП ГЕРБ.

 1. Обявява за избран следващия в листата на ПП ГЕРБ общински съветник

Левентин Ангелов Асенов. На Левентин Ангелов Асенов да се издаде удостоверение за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

Решението да се обяви на таблото на ОИК Ружинци и да се публикува на интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           СЕКРЕТАР:

                                       /Златка Калоферова/                             /Захарин Захариев/

Поставено на информационното табло:…………………….г. в …………………..ч.

Свалено от информационното табло: ……………………….г. в …………………..ч.

Зам. председател: Златка Калоферова Георгиева

Секретар: Захарин Иванов Захариев

* Публикувано на 30.12.2021 в 13:51 часа

Календар

Решения

 • № 110-МИ / 20.12.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

 • № 109-МИ / 03.11.2019

  относно: крайния срок за работа на ОИК

 • № 108-МИ / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения