№ 110-МИ / 20.12.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

№ 109-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : крайния срок за работа на ОИК

№ 108-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

№ 107-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Бело поле

№ 106-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решения №103-МИ,№104-МИ и №105-МИ от 02.11.2019г.

№ 105-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за сроковете на обжалване на решенията на ОИК – Ружинци от първи тур на местните избори на 27.10. 2019 год.

№ 104-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за сроковете на обжалване на решенията на ОИК – Ружинци от първи тур на местните избори на 27.10. 2019 год.

№ 103-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Вземане решение за сроковете на обжалване на решенията на ОИК – Ружинци от първи тур на местните избори на 27.10. 2019 год.

№ 102-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 053300011

№ 101-МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“.

№ 100-МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на тираж и образци на бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019г.

№ 99-МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия – Ружинци за приемане на бюлетините и изборни книжа за втори тур за район 0533 - Ружинци и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

№ 98-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима представители (председателя, заместник председателя и секретаря) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 97-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 96-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Бело поле – допускане до втори тур.

№ 95-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избор на кмет на кметство Дреновец

№ 94-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избор на кмет на Община

№ 93-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба вх.№ 132/27.10.2019г. на ОИК- Ружинци от Илиян Витанов Илиев, упълномощен представител на ПП „Нова Алтернатива“.

№ 92-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Жалба вх.№ 133/27.10.2019г. на ОИК- Ружинци от Илиян Витанов Илиев, упълномощен представител на ПП „Нова Алтернатива“.

№ 91-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Допълнителни кочани за СИК 053300001

Календар

Решения

  • № 110-МИ / 20.12.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения