Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Ружинци, 30.10.2019

ОТНОСНО: Предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУЖИНЦИ

РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Ружинци, 30.10.2019г.

 

 

 

ОТНОСНО: Предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“.

На основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1129-МИ от 18.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Ружинци

 

РЕШИ:

 

Определя следните членове от ОИК – Ружинци: Виктория Станимирова Розалинова, Цветан Кръстев Николов и Захарин Иванов Захариев, които в срок до три дни  от приключване на гласуването в произведените  избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

 

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Ружинци и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          СЕКРЕТАР:

/В. Розалинова/                                                /З.Захариев/

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

 

Председател: Виктория Станимирова Розалинова

Секретар: Захарин Иванов Захариев

* Публикувано на 31.10.2019 в 10:34 часа

Календар

Решения

  • № 110-МИ / 20.12.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения