Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 103-МИ
Ружинци, 02.11.2019

ОТНОСНО: Вземане решение за сроковете на обжалване на решенията на ОИК – Ружинци от първи тур на местните избори на 27.10. 2019 год.

      Общинска избирателна комисия Ружинци

РЕШЕНИЕ
№103 -МИ
Ружинци, 02.11.2019г.

 

ОТНОСНО: Вземане решение за сроковете на обжалване на решенията на ОИК – Ружинци от първи тур на местните избори на 27.10. 2019 год.

 

На основание чл. 87, ал.1, т. 34 Общинска избирателна комисия в Ружинци

 

РЕШИ:

 

На основание писмо № МИ-15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК, ОИК-Ружинци  допълва решение № 97-МИ от 28.10.2019 г. като добавя в диспозитива, че определяне на резултата от избор на общински съветници се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Видински окръжен съд.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Ружинци и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          СЕКРЕТАР:

/Зл.Георгиева/                                                /В.Младенова/

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

 

 

Зам. председател: Златка Калоферова Георгиева

За секретар: Виолета Цветанова Младенова

* Публикувано на 03.11.2019 в 08:49 часа

Календар

Решения

  • № 110-МИ / 20.12.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения