Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Ружинци, 03.11.2019

ОТНОСНО: Избор на кмет на кметство Бело поле

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУЖИНЦИ

РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Ружинци, 03.11.2019г.

 

ОТНОСНО: Избор на кмет на кметство Бело поле

Общинската избирателна комисия на основание чл.452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

 Обявява за избран за Кмет на кметство  Бело поле

Община Ружинци  Област Видин

ВАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЕГН **********

Издигнат от Движение за права и свободи – ДПС

Получил 190 действителни гласове

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Ружинци и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          СЕКРЕТАР:

/В. Розалинова/                                                /З.Захариев/

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Виктория Станимирова Розалинова

Секретар: Захарин Иванов Захариев

* Публикувано на 03.11.2019 в 22:38 часа

Календар

Решения

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

  • № 107-МИ / 03.11.2019

    относно: Избор на кмет на кметство Бело поле

всички решения