Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Ружинци, 28.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима представители (председателя, заместник председателя и секретаря) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РУЖИНЦИ

РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Ружинци, 28.10.2019г.

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима представители (председателя, заместник председателя и секретаря) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и Раздел III ПРЕДАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК НА ЦИК от Методически указания за ОИК, приети с Решение № 1112-МИ от 16 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК - Ружинци.

Р Е Ш И:

Упълномощава Виктория Станимирова Розалинова – председател на ОИК Ружинци, Златка Калоферова  Георгиева – зам. председател на ОИК Ружинци и Захарин Иванов Захариев– секретар на ОИК Ружинци със следните правомощия:

Да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предадените на ЦИК документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Ружинци и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          СЕКРЕТАР:

/В. Розалинова/                                                /З.Захариев/

 

Поставено на Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Виктория Станимирова Розалинова

Секретар: Захарин Иванов Захариев

* Публикувано на 28.10.2019 в 10:14 часа

Календар

Решения

  • № 110-МИ / 20.12.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на мандат на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

всички решения