Общинска избирателна комисия Ружинци


РЕШЕНИЕ
№ 222-МИ
Ружинци, 06.04.2016

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветници

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РУЖИНЦИ

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 222-МИ

Ружинци, 06.04.2016 г.

 

 

           Относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 

Постъпило е писмо по електронна поща от Иван Иванов – Председател на Общински съвет – Ружинци с изх. № 896/04.04.2016 г.  и вх. № 62/04.04.2016 г. по описа на ОИК – Ружинци. Към писмото са приложени заявления от Александър Иванов Александров и Пламен Иванов Гацев - общински съветници (мандат 2011 - 2015 г.) от листата на ПП ГЕРБ. Заявителите молят ОИК - Ружинци да прекрати пълномощията им предвид обстоятелствата, че Александър Иванов Александров е избран за кмет на Община Ружинци, а Пламен Иванов Гацев е назначен за секретар на Община Ружинци, както и да бъдат обявявани за избрани следващите от кандидатската листа на политическа партия ГЕРБ.

            ОИК – Ружинци разгледа писмото и заявленията към него и установи следното: с решение № 3471 от 28.03.2016 г., постановено по касационно административно дело № 150/2016 г. по описа на Върховен административен съд на Република България се оставя в сила решение № 104 от 04.12.2015 г., постановено по административно дело № 486/2015 г. на Административен съд – Видин, с което е обявен за недействителен резултата от изборите за общински съветници в община Ружинци на 25.10.2015 г., обявен с решение № 185 - МИ/ НР от 28.10.2015 г. за избор на ОИК – Ружинци за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Ружинци на местните избори, проведени на 25.10.2015 г., изменено с решения № 217 - МИ / НР от 02.11.2015 г. и № 219 – МИ / НР от 06.11.2015 г. С оглед на постановеното съдебно решение и на основание чл. 23, ал. 6 от ЗМСМА, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

            ОИК – Ружинци следва да се произнесе по постъпилите заявления, като на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА следва да прекрати пълномощията Александър Иванов Александров и Пламен Иванов Гацев, както и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА следва да обяви за избрани за общински съветници следващите двама кандидати в листата на политическа партия ГЕРБ, а именно: Младен Ценов Пешев и Борислав Евгениев Борисов.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 23, ал. 6, чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОИК – Ружинци

 

РЕШИ:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Александър Иванов Александров, общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.
 2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ - Младен Ценов Пешев.
 3. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Пламен Иванов Гацев, общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.
 4. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ - Борислав Евгениев Борисов.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Ружинци в тридневен срок от влизането му в сила.

 

 

                                                                           Председател: ...........................

                                                                                                   /Петя Борисова/

                                                             

     Секретар: .................................

                                                                                                            /............................../

 

 

Решението обявено на 06.04.2016 год. в 15.30 часа

 1. ……………………. 2. …………………….

 

Решението свалено на ............. 2016 год. в ...............часа

 1. ……………………. 2. …………………….

Председател: Петя Иванова Борисова

Секретар: Надежда Веселинова Миленова

* Публикувано на 07.04.2016 в 13:07 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 223-МИ / 17.06.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 222-МИ / 06.04.2016

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветници

 • № 221-МИ / 06.04.2016

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия по чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс

всички решения