№ 89-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 88-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

№ 87-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : подписване на необходимите документи от компетенцията на ОИК-Ружинци

№ 86-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : определяне на членове на ОИК Ружинци за разпределяне на бюлетините, книжата и материалите за СИК в помещение – Конферентен център на Областна администрация – Видин.

№ 85-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 84-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощени представители на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 83-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпник на ПП „ВОЛЯ“

№ 82-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

№ 81-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на ПП ГЕРБ

№ 80-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : жалба с вх.№119/23.10.2019г. от Гинка Иванова Георгиев

№ 79-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК-Ружинци е постъпила Жалба от Милен Михайлов Викторов – пълномощник на политическа партия „ГЕРБ“. В жалбата се твърди ,че секретар на ПСИК с номер 053300011 – Мими Петрова Михайлова се намира с фактическо съжителство с кандидат за общински съветник Иван Петров Иванов в нарушение с изискванията за несъвместимост с чл.96 от ИК.

№ 78-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : В ОИК-Ружинци е постъпила Жалба от Милен Михайлов Викторов – пълномощник на политическа партия „ГЕРБ“. В жалбата се твърди ,че председателя на СИК с номер 05330007 – Гинка Иванова Георгиева се намира с фактическо съжителство с кандидат кмет на Община Ружинци Венцислав Томов Ванков в нарушение с изискванията за несъвместимост с чл.96 от ИК.

№ 77-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : определяне на секции за гласуване от избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването им в община Ружинци, област Видин, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 76-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на датата за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за провеждане изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 75-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба от Венцислав Ванков, представител на Коалиция „БСП за България“

№ 74-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 053300002

№ 73-МИ / 18.10.2019

ОТНОСНО : назначаване на подвижна секционна избирателна комисия №053300011 в с.Ружинци, община Ружинци, област Видин, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 72-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за провеждане изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 71-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатни образци на протоколи на СИК и ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Ружинци на 27 октомври 2019 г.

№ 70-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на ОИК-Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, за приемане на бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

  • № 107-МИ / 03.11.2019

    относно: Избор на кмет на кметство Бело поле

всички решения