№ 9-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : привличане на специалист- експерт и технически сътрудник на граждански договори за целия период на работата на ОИК-Ружинци по време на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 8-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 7-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : избор на протоколчик на ОИК-Ружинци по време на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 6-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 5-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Номерация на решенията на ОИК- Ружинци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. и начина на обявяване на решенията.

№ 4-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на място за поставяне на табло за обявяване на Решенията на ОИК-Ружинци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 3-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : определяне на приемно време на ОИК-Ружинци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 2-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Избиране на член на ОИК-Ружинци за маркиране на печата на комисията

№ 1-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Получаване на печат от Община Ружинци

Календар

Решения

  • № 109-МИ / 03.11.2019

    относно: крайния срок за работа на ОИК

  • № 108-МИ / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима представители (председателя, секретаря и член) на общинската избирателна комисия Ружинци, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат в Централната избирателна комисия документи от гласуването на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г.

  • № 107-МИ / 03.11.2019

    относно: Избор на кмет на кметство Бело поле

всички решения